: .

"": [] [] [] [] [] []
 • : 3, 02/04/2010.
 • © Copyright (qwert098@gmail.com)
 • : 04/07/2015. 23k. .
 • :
 • FB2
 •   :
 • :
  . . . .

 •   
     -
     -
    
     -
    
     -
    
    
     -
     -
    
     -
     -
     -
     -
     -
    
     -
     -
    
     -
     -
    
     -
     -
     - ,
    
     -
    
     -
     -
    
     -
     -
     -
     -
    
     -
     -
     -
     -
    
     -
     -
    
     -
     -
    
     -
     -
     -
     -
    
     -
     -
    
     -
     -
    
     -
     -
    
     -
     -
     -
     -
     -
     -
     -
    
     -
     -
    
     -
     -
    
     -
     -
    
    
     -
    
     -
     -
     -
    
     -
     -
    
     -
     -
    
     -
     -
    
     -
     -
    
     -
     -
    
     -
     -
    
     -
    
     -
    
    
     -
     -
     -
     -
     -
    
     -
     -
     -
     -
    
     -
    
     -
     -
     -
     -
    
     -
     -
     -
     -
     -
     -
     -
    
    
    
    
     - ,
    
     ,
     -
    
    
    1984
    
     מחשב האהבה : , שמיים- גובה עיניים מבט-עומק שמיים כאב-זה מגע אלוהים אלוהים-זה הכאב נשיפה-עומק הנשימה נשימה-זוא גובה הנשיפה אור-קול השקט שקט-קול האור חושך-צעקת הילה הילה-שקט החושך קשת ענן-שמחת אור מחשבה- עילום הנשימה נשימה- ערום המחשבה אורים- עומק הידע ידע- עומק האור סוס- חיית מרכבין שונרה-חיית זמנין זמן-זה מרחב שהתגלגל בפקעת מרחב-הוא סוס פרוס שונרות- הן חתולות מרחב מרחב- הוא זמן החתולים שמש -גוף הלבנה גוף מהווה לבנה של האהבה אוניית קיטור - גל הברזל תוגה מהווה ריקות החלל שימחה - היא שלמות הזמן זמן- הוא תוגת מרחב חלל-הוא שלמות הזמנין אנוש - ביטנת שמיים שמיים - ביטנת אנוש מגע - גבול הנשיקה נשיקותיינו - אין סוף מגעין אישה - היא פנים השמיים גבר - הוא שמיים הפנים אישה היא מרחב הגבר זמן האישה - הוא חלל של גיבור אהבה- רגע אין סוף נצח - רגע אהבה אוניה - מחשב הזיכרון זיכרון - אוניית מחשב ים - מרחב הירח ירח-מרחב הים שמש - לבנה של מרחב לבנה - זמן של שמש מרחב - שמש הלבנה זמן -לבנת מרחב שמש- מרחב הזמן כוכבים - קולות הלילה קולות - הם כוכבי היום אוניה - נמל אוקיאנוס אוקיאנוס - נמל של אוניה כולה עור- ציור כוכבי הלכת כוכבי לכת - ציור העור יש''ו - שמש בודהא בודהא - לבנת יש''ו זמן השמש נמדד בלבנת המרחב מרחב הלבנה - זמן השמש אופק -רוחב המבט מבט - עומק האופק גובה - גבול הראיה זונה - כלת הזמן זמן -זונת המרחב כף היד - סירת כלה כלה - סירה לכף היד גמל-אוניית שממה שממה - אוניית גמל אהבה - אין בררת נצח נצח - אין בררת אהבה יופי -שינאה כלפיי מיתה שינאה למיתה-היא מהווה יופי כוכביי לכת אוריון - חרב האהבה אהבה - חרב אוריון דובה הקטנה - מרחב של דובה הגדולה דובה הגדולה - זמן דובה הקטנה כוכב הקוטב- נקודת מבט מבט - רוחב שמיים שמיים - גובה המבט מחשבה - עומק הלילה שביל החלב - דרך לונה לבנה - שביל חלב פרוס כל כוכב - ענג רב ענג רב - כל כוכב חלל בין כוכבים - זמן ללא אהבה אהבה - זמן דחוס בכוכבים זמן - רצף של כוכב האהבה אנוש - גשרים בין כוכבים גשרים - אנשים בין כוכבים תאווה ל התייחדות - נדידה ריחוף - המשך להתייחדות התייחדות - דחיפה לריחוף קול- השלכה מאחד לשני פחד -הוא גבול קו החיים בסוף כף היד אי הבנה - זאת הבכי מאחד אל שנייה חבר - זה הבנת בכי מרחק בין אנשים ממולה בכוכבים מרחק בין הכוכבים ממולה באנוש אהבה- זאת מהירות האור הפך פרופורציה למרחק בינינו המרחק בינינו, הפך פרופורציה למהירות האור, מהווה אהבה
    
    
    
     :
    
    
    
    
     -
    
     -
    
    - -
    
     - -
    
     -
    
     -
    
     -
    
     -
    
     -
    
     --
    
     -
    
     -
    
     -
    
     -
    
     -
    
     -
    
     -
    
     -
    
     -
    
     -
    
     -
    
     -
    
     -
    
    
    
     -
    
    
    
     -
    
     -
    
     -
    
     -
    
     -
    
     -
    
     -
    
     -
    
     -
    
     -
    
     -
    
     -
    
     -
    
     -
    
     -
    
     -
    
     -
    
     -
    
     -
    
     -
    
     -
    
     -
    
     -
    
     -
    
     -
    
     -
    
     -
    
     -
    
     -
    
     -
    
    
    
     -
    
     -
    
     -
    
     -
    
     -
    
     -
    
     -
    
     -
    
     -
    
     -
    
     -
    
     -
    
     -
    
     -
    
     -
    
     -
    
     -
    
     -
    
     -
    
     -
    
     -
    
     -
    
     -
    
     -
    
     -
    
     -
    
     -
    
     -
    
     -
    
     -
    
     -
    
     -
    
     -
    
     -
    
     -
    
     -
    
    - --
    
     -
    
    
    
    
    
     -
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    ? Copyright: , 2008
    
    
 • : 3, 02/04/2010.
 • © Copyright (qwert098@gmail.com)
 • : 04/07/2015. 23k. .
 • :
 •   :

  ""