: .

"": [] [] [] [] [] []
 • : 2, 29/04/2008.
 • © Copyright (qwert098@gmail.com)
 • : 28/04/2008. 11k. .
 • :
 •   :
 • :
  . " ", ,

 • -
  -
  -
  -
  - -
  1989
  :
  קשת ענן צללים
  צל של צל צנח על צל
  להווה צל צלו של צל
  לחזור לי לגשר הקשת
  לעלות לי דרגות הצללים
  הצללים שמתכופפים
  הינה הוא - סולם של יעקוב
  יעקוב - ישראל
  קיבל השראה מאל
  קשת ענן מצללים
  קשת - גשר
  שנראה מעורפל
  מגע - קלות
  יסוד - ריקות
  כאן הליכה שווה לנפילה
  מי מתפס, מי נשגב ?
  מי נופל, מי מתרומם ?
  בין הצללים ראיתי
  קו האופק
  בין הרעמים
  חירש
  נכנסתי אל תוך רעש רעמים
  נסמא
  יצאתי מרעם הרעמים
  שושנות הסופות
  ורדים של רעמים
  גינות תלויות
  בין תווים תלוים
  הרים הדהדו - לה
  הדהוד שמיים - רה
  דו - משען היחיד
  התיישבתי על סי
  ונהיתי - מי
  נשפתי - פה
  ואז ראיתי נשימתי
  היא התבדה - לה
  ערבבתי כל התווים
  הר נהיה צל
  נשימה - הר
  גשרים מלחש
  ערים מאנחות
  רק גיהינום התבדה התייפחות
  שלא רואים מבחוץ
  ואז רעמה שתיקה
  וראיתי מלאך
  מלאך היה - אח
  באותו רגע
  מוהמד
  שמט כד
  ומתוכו נשפכה
  דומיה
  1989
  :
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  , ?
  , ?
  - -
  -
  - -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  - - *
  ,
  , -
  -
  -
  , ?
  , ?
  ...
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  *
  -
  :*
  - ,
  , , , , - , .
  - , - , , - , , ,
  , - ,
  , - , . , - - , .
  , - ( - - ), - , - , .
  - ( - ) -
  -
  , - .
  , , ....
  ** -,
  , (., , )
  , ,
  -
  -
 • : 2, 29/04/2008.
 • © Copyright (qwert098@gmail.com)
 • : 28/04/2008. 11k. .
 • :
 •   :

  ""